Ştiaţi că …

 • … vatra inițială de locuire a Slatinei, atestată arheologic din jurul anilor 6 000 a. Hr., a fost identificată pe terasa stângă a pârâului Sopot, cartierul Crișan II ?
 • … localitatea Slatina nu se află în Oltenia?
 • … în România și în Europa mai există și alte localități cu numele de Slatina?

 • … hrisovul de atestare documentară a Slatinei emis de voievodul Vladislav I la 20 ianuarie 1368 este scris în limba latină și este cel mai vechi document care s-a păstrat din cancelaria domnească Vladislav I?
 • … la 26 aprilie 1500 este menționat județul Olt, iar Slatina devine centru administrativ al județului Olt?
 • … în anul 1529 Slatina apare cu rangul de oraș în inscripția de pe piatra de mormânt a voievodului Radu de la Afumați?
 • … în vremea domniilor lui Vlad Vintilă (1532-1535) și Radu Paisie (1535-1545) la Slatina a existat o curte domnească temporară?
 • … biserica Sf. Treime, cunoscută și sub numele de Biserica Domnească, este cea mai veche biserică din cărămidă și a fost ridicată în anul 1645 de marele vistier Ghinea Brătășanu?
 • … voievodul Constantin Brâncoveanu (1688-1714), de obârșie din Brâncoveni, venea câteodată la vânătoare în seculara și deasa pădure Strehareț, din „orașul domniei meale Slatina”?
 • … în anul 1741 printre cele 5 școli domnești finanțate din bugetul Țării Românești se număra și școala domnească din Slatina?
 • … la sfârșitul secolului al XVIII-lea în chiliile bisericii înălțată de negustorul Ionașcu a funcționat primul spital din Slatina și unul dintre cele mai vechi din Țara Românească?
 • … oastea pandurilor condusă de Tudor Vladimirescu, concentrată la Slatina între 4-10 martie 1821 însuma 6 000 pedeștri, 2000 călărași și 3 tunuri?
 • … Domnul Unirii, Al. I. Cuza a vizitat Slatina de trei ori (1859, 1862, 1864)?
 • … pe la anul 1855 la Slatina a funcționat o agenție consulară greacă?
 • … în 1877, pentru o scurtă perioadă de timp, a funcționat la Slatina Cartierul general al armatei ruse în vederea trecerii armatelor rusești pe frontul din Balcani?
 • … la Slatina a apărut în 1885 prim „revistă științifică și literară” destinată copiilor?
 • … podul de peste Olt construit la Slatina între anii 1888-1891 este primul pod de fier peste un râu intern românesc?
 • … în anul 1896 trenul regal în care se aflau împăratul Francisc Iosif și regele Carol I a oprit în gara Slatina și au ascultat corul gimnaziului Radu Greceanu. Impresionați, au coborât pe peron (contrar uzanțelor) și au oferit prof. Ioan Ștefan Paulian medalia emisă de regele Carol I în cinstea vizitei împăratului?
 • … la sfârșitul anului 1899, I. L. Caragiale a stat o săptămână la Slatina, seară de seară petrecând la berăria Nicola Cosma amintită în schița „Amicii”?
 • … la Expoziția Universală de la Paris din 1900, Slatina a prezentat: o cutie cu batiste brodate, un cojoc frumos ornamentat (cojocarii din Slatina se bucurau de o mare faimă) și 5 caiete ale elevilor Școlii de Agricultură Strehareț?
 • … autorul primei monografi a orașului, tipărită într-o primă ediție în anul 1901, este institutorul George Poboran?
 • … primul album fotografic al orașului Slatina a apărut în anul 1906, cu ocazia jubileului de 40 de ani de domnie ai regelui Carol I Tot cu acest prilej se tipărește un album cu primarii orașului (1864-1906)?
 • … la 27 septembrie 1910, câmpul din fața gării Slatina a fost martorul primului zbor militar din România și al doilea din Europa, după Franța?
 • … până în anul 1918 au apărut la Slatina 19 periodice?
 • … prima statuie închinată Ecaterinei Teodoroiu a fost inaugurată la Slatina pe 31 mai 1925, în prezența reginei Maria?
 • … prima instituție de învățământ ce a purtat numele diplomatului român Nicolae Titulescu a fost Școala Comercială din Slatina (1931)?
 • … la Slatina s-a născut și a studiat Eugen Alimănescu, prototipul comisarului de poliție Moldovan din filmele regizate de Sergiu Nicolaescu?
 • … acad. Nicolae Stoicescu, născut la Slatina, este unul dintre cei mai mari medieviști români?
 • … în anul 1968 Slatina a fost vizitată de generalul Charles de Gaulle în calitate de președinte al Republicii Franceze?
 • … Primăria Municipiului Slatina funcționează în aceeași clădire din anul 1905 când a fost construit Palatul Comunal, sediu al administrației locale?
 • … la 1 iulie 1979 Slatina este declară municipiu?

 

 

 

Aurelia Grosu